Persondatapolitik

Vores persondatapolitik beskriver, hvorledes Spot Clinics ApS, Amicisvej 3 kl. th., 1852 Frederiksberg C, CVR: 34704120, herunder Spot Clinics Nordhavn, Spot Clinics Aarhus, spotclinics.dk og blivvaccineret.dk, indsamler og behandler personoplysninger om dig. Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsen, EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der implementerer forordningen.

 

For at vi kan yde den bedste service og opretholde et højt sundhedsfagligt niveau, har vi brug for at indsamle og behandle en række forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger opbevares og behandles efter den til enhver tid gældende lovgivning for dataindsamling og databehandling.

 

Vi respekterer vores kunders ret til privatliv, og vi arbejder løbende på at optimere vores procedurer og sikkerhed, så de lever op til gældende regler. Krav, vi også stiller til alle vores samarbejdspartnere og leverandører.

 

 1. Personoplysninger

Vi indsamler relevante personoplysninger dels i forbindelse med tidsbestilling, dels under konsultationen i forbindelse med test for seksuelt overført infektioner eller vaccination. Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om vores kunder:

 • Navn, personnummer (CPR), adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
 • Helbredsoplysninger, herunder allergier.
 • Tidligere og aktuelle vaccinationsstatus.
 • Tidligere sygdomme og oplysninger om aktuelle smitteeksposition, herunder eventuelle risikoforhold. 
 • Omstændighederne for din konsultation, f.eks. tid, sted og personale.

Disse oplysninger får vi direkte fra dig. Derudover kan der foretages opslag på det Fælles Medicinkort (FMK) og Det Danske Vaccinationsregister (DDV).

 

 1. Indsamling af personoplysninger

Dine personlige oplysninger indsamles på følgende måder:

 • Når du booker tid i klinikken.
 • Når du booker tid via hjemmesiden, via telefon eller via e-mail.
 • Når du retter øvrige henvendelser til os via samme.
 • I forbindelse med konsultation og test for seksuelt overførte infektioner eller vaccination i en af vores klinikker.
 • I forbindelse med konsultation og test for seksuelt overførte infektioner eller vaccination på anden adresse.

I særlige tilfælde kan vi modtage oplysninger via tredjeparter. Dette kunne eksempelvis være din arbejdsgiver, i tilfælde hvor det er arbejdsgiver, der skal betale for din vaccination. Også her indsamles kun de oplysninger der er relevante for din konsultation og i henhold til lovens journalføringspligt.

 

 1. Cookies og brug af hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi ved hjælp af cookies forbedre vores online service ved at gemme og spore oplysninger om dig. Hvis du vil vide mere om vores cookiepolitik kan du læse nærmere her.

 

 1. Baggrund for behandling af personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger er dels nødvendig for at kunne yde relevant rådgivning og test for seksuelt overførte infektioner eller vaccination, dels nødvendig i forhold til den relevante lovgivning. Behandling sker i henhold til journalføringsbekendtgørelsen, databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og anden aktuelt gældende lovgivning.

 

 1. Deling af personlige oplysninger

Som sundhedspersonale er vi underlagt tavshedspligt, jf. sundhedsloven. Vi behandler derfor alle personoplysninger – både almindelige og følsomme – sikkert og fortroligt. I nogle tilfælde er det dog påkrævet ved lov eller af andre grunde nødvendigt at oplysninger deles med:

 

 • Offentlige myndigheder. Dels ved offentligt betalte vaccinationstilbud, dels er vi forpligtet ved lov til at registrere vacciner i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og øvrige informationer i det Fælles Medicinkort (FMK).
 • Arbejdsgiver i forbindelse arbejdsgiverbetalt vaccination (hvilke vacciner du har fået på din arbejdsgivers regning).
 • Sygesikringen ’Danmark’ på din anmodning (navn, CPR, fakturanummer, behandlingsdato, vaccinationer, pris, klinikkens navn og adresse for at kunne indberette korrekt).

Vi videregiver aldrig oplysninger til din arbejdsgiver, hvis det ikke er nødvendigt, og du vil derfor være orienteret på forhånd, når vi er forpligtede til det.

Når der testes for seksuelt overførte infektioner analyseres prøverne i samarbejde med Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet og Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, hvorfor persondata deles med disse afdelinger. Når der gives elektronisk svar fra vores samarbejdslaboratorier kommunikeres dette via Edifact og fremkommer også i systemerne Sundhedsplatformen (journalsystem for Region Hovedstanden og Region Sjælland), Blodinfo (system for Rigshospitalets blodbank) og på din personlige profil på sundhed.dk. 

 

 1. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger

Vi opbevarer minimum dine oplysninger så længe, som det følger af loven at man skal:

 • For journaler er det mindst 10 år. Vi sletter dog ikke journalmateriale, da det altid kan være fagligt relevant at få oplysninger om, hvilke vaccinationer man har fået.
 • For fakturaer er det 5 år, hvorefter de slettes, jf. bogføringsloven.
 • Kontaktoplysninger indhentet gennem vores bookingsystem slettes 5 år efter sidste konsultation.

 

 1. Dine rettigheder

Du har ret til at bede om følgende:

 • At få oplysninger om hvilke af dine personoplysninger, vi behandler samt hvilken behandling der sker af dine personligoplysninger (indsigt).
 • At få rettet fejl i dine personlige oplysninger (berigtigelse).
 • At få begrænset behandlingen af dine personoplysninger (begrænsning).
 • At klage over behandlingen af dine personlige oplysninger.
 • At få dine personlige oplysninger slettet, med mindre anden lovgivning forpligter os til at opbevare oplysningerne (retten til at blive slettet).
 • At få en kopi af dine personlige oplysninger udleveret i et almindeligt maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan udnytte disse rettigheder ved at kontakte os på info@dlvs.dk. Se øvrige kontaktmuligheder herunder.

 

 1. Dataansvarlig

Spot Clinics ApS (SC) indgår i et koncernfællesskab med Danske Lægers Vaccinations Service ApS (DLVS) og European Life Care Group A/S (ELCG).

Dine personoplysninger behandles af Spot Clinics ApS i fællesskab med DLVS og ELCG jf. indgået aftale om fælles dataansvar. Det er DLVS der løfter det primære dataansvar, hvorfor du kan kontakte DLVS, hvis du vil udøve dine rettigheder eller i øvrigt har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger. Du kan se aftalens overordnede ansvarsfordeling her.

Spot Clinics, DLVS og ELCG har i fællesskab udpeget en ekstern Databeskyttelsesrådgiver (DPO), som varetager kontrol af selskabernes overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. Hvis du ønsker at klage overselskabernes behandling af dine personoplysninger, kan du i fortrolighed kontakte vores DPO. Generelle spørgsmål og indsigt kan rettes til DLVS på nedenstående.

Danske Lægers Vaccinations Service ApS (DLVS)
CVR: 25549082
Gladsaxevej 376, 1
2860 Søborg
E-mail: info@dlvs.dk
Telefon: 77 99 77 99

Databeskyttelsesrådgiver:
Persondatakonsulenterne ApS
Att: Lars Due Nielsen
E-mail: dpo@persondatakonsulenterne.dk
Telefon: +45 30 22 84 79

 

 1. Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen:
Borgergade 28, 5.
1300 København K.
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00

Vi opfordrer til at rette henvendelse til DLVS inden en eventuel klage til Datatilsynet, så vi har mulighed for at afhjælpe og indgå i dialog.

 

Denne persondatapolitik er opdateret 30. september 2019